Търговия на България с ЕС за периода януари - юни 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - юни 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 0.8% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на 11.5 млрд. лв., а вносът се увеличава с 14.2% и е на стойност 14.5 млрд. лева.
През юни 2012 г. износът за ЕС намалява с 3.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лв., а вносът нараства с 29.5% и е на стойност 2.6 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: