Търговия на България с трети страни за периода януари - юли 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - юли 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.3% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 9.2 млрд. лв., a вносът нараства с 12.9% и е на стойност 11.9 млрд. лева.
През първите седем месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 23.0 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 1.7%, а общата стойност на внесените стоки е 29.0 млрд. лв. и нараства с 12.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: