Търговия на България с ЕС за периода януари - май 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - май 2012 г. износът на България за ЕС запазва нивото на стойностния си обем от същия период на 2011 г. и е в размер на 9.6 млрд. лв., а вносът се увеличава с 9.6% и надвишава 11.6 млрд. лева.
През май 2012 г. износът за ЕС се увеличава с 5.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.1 млрд. лв., а вносът нараства с 15.8% и е на стойност 2.7 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: