Търговия на България с трети страни за периода януари - юни 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - юни 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава със 7.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 7.8 млрд. лв., a вносът се увеличава с 13.0% и е на стойност 10.2 млрд. лева.
През първите шест месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 19.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 2.8%, а общата стойност на внесените стоки е 24.5 млрд. лв. и нараства с 12.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: