Търговия на България с трети страни за периода януари - май 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - май 2012 г. износът на България за трети страни се увеличава с 3.3% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 6.4 млрд. лв., a вносът се увеличава с 15.8% и е на стойност 8.5 млрд. лева.

През първите пет месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 15.9 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът се увеличава с 0.9%, а общата стойност на внесените стоки е 20.1 млрд. лв. и нараства с 12.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: