Търговия на България с ЕС за периода януари - април 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - април 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 1.4% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на над 7.4 млрд. лв., а вносът се увеличава със 7.9% и надвишава 8.9 млрд. лева.

През април 2012 г. износът за ЕС се увеличава с 8.2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.0 млрд. лв., а вносът нараства с 5.2% и е на стойност 2.3 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: