Търговия на България с ЕС за периода януари - март 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - март 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 4.6% спрямо същия период на 2011 г. и е в размер на над 5.4 млрд. лв., a вносът се увеличава с 8.9% и надвишава 6.6 млрд. лева.
През март 2012 г. износът за ЕС се увеличава с 1.8% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лв., а вносът нараства с 12.1% и е на стойност над 2.5 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: