Търговия на България с трети страни за периода януари - април 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - април 2012 г. износът на България за трети страни намалява с 2.0% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 4.9 млрд. лв., a вносът се увеличава с 13.3% и възлиза на 6.5 млрд. лева.
През първите четири месеца на 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 12.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът намалява с 1.7%, а общата стойност на внесените стоки е 15.4 млрд. лв. и нараства с 9.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: