Търговия на България с ЕС за периода януари-февруари 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял с 8.1% спрямо същия период на 2011 г. и надвишава 3.3 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 6.7% и достига 4.1 млрд. лева.
През февруари 2012 г. износът за ЕС намалява с 8.9% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.6 млрд. лв., а вносът се увеличава с 11.6% и достига 2.1 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: