Търговия на България с трети страни за периода януари - февруари 2012 година (предварителни данни)

През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за трети страни е намалял с 2.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 2.3 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 8.6% и възлиза на 2.9 млрд. лева.
През периода януари - февруари 2012 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за близо 5.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2011 г. износът е намалял с 6.1%, а общата стойност на внесените стоки е 6.9 млрд. лв. и се е увеличила със 7.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: