Търговия на България с трети страни за периода януари - август 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - август 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 32.8% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 9.8 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 22.4% и възлиза на 12.0 млрд. лева.
През периода януари - август 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 25.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 34.0%, а общата стойност на внесените стоки е 28.2 млрд. лв. и се е увеличила с 20.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: