Търговия на България с трети страни за периода януари - юли 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - юли 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 35.1% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 8.6 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 24.2% и възлиза на 10.5 млрд. лева.
През периода януари - юли 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 22.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 36.9%, а общата стойност на внесените стоки е 24.8 млрд. лв. и се е увеличила с 21.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: