Търговия на България с ЕС за периода януари - юни 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - юни 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 43.6% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 11.6 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 20.5% и възлиза на 12.1 млрд. лева.
През юни 2011 г. износът за ЕС нараства с 23.1% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лв., а вносът се увеличава с 3.8% и надвишава 1.9 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: