Търговия на България с ЕС за периода януари - май 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - май 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 48.7% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 9.6 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 24.3% и възлиза на 10.1 млрд. лева.
През май 2011 г. износът за ЕС нараства с 38.5% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лв., а вносът се увеличава с 22.1% и възлиза на 2.3 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: