Търговия на България с трети страни за периода януари - юни 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - юни 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 35.5% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 7.2 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 27.8% и възлиза на 9.0 млрд. лева.
През периода януари - юни 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 18.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 40.3%, а общата стойност на внесените стоки е 21.1 млрд. лв. и се е увеличила с 23.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: