Търговия на България с ЕС за периода януари - април 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - април 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 51.7% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 7.5 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 24.9% и възлиза на 7.8 млрд. лева.
През април 2011 г. износът за ЕС нараства с 38.9% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 27.5% и възлиза на 2.1 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: