Търговия на България с трети страни за периода януари - май 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - май 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 45.5% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 6.1 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 27.8% и възлиза на 7.3 млрд. лева.
През периода януари - май 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 15.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 47.2%, а общата стойност на внесените стоки е 17.4 млрд. лв. и се е увеличила с 25.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: