Търговия на България с трети страни за периода януари - април 2011 година (предварителни данни)

През периода януари - април 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 48.6% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 4.9 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 31.6% и възлиза на 5.7 млрд. лева.

През периода януари - април 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 12.5 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2010 г. износът се е увеличил с 50.4%, а общата стойност на внесените стоки е 13.5 млрд. лв. и се е увеличила с 27.4%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: