Търговия на България с ЕС за периода януари - октомври 2010 година (предварителни данни)

През периода януари - октомври 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 23.5% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 15.2 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 7.1% и възлиза на 17.5 млрд. лева.
През октомври 2010 г. износът за ЕС нараства с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.8 млрд. лв., а вносът се увеличава с 11.4% и достига 2.1 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: