Търговия на България с ЕС за периода януари - август 2010 година (предварителни данни)

През периода януари - август 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 23.7% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 11.7 млрд. лева.
Вносът на България от ЕС за периода януари - август 2010 г. се е увеличил с 5.4% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 13.5 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: