Търговия на България с трети страни за периода януари - септември 2010 година (предварителни данни)

През периода януари - септември 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 50.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 8.6 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите девет месеца на 2010 г. се е увеличил с 11.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на близо 11 млрд. лева.
През периода януари - септември 2010 г. са изнесени стоки общо за 22 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 32.9%. Общо внесените стоки през периода януари - септември 2010 г. са за 26.4 млрд. лв., или с 8.1 % повече в сравнение със същия период на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: