Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд

Подсистема
Методолог
Телефон
Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд
Тодор Давидков
02/9857 568
 
Емилия Милошева
02/9857 166
 
Горица Бакалова
02/9857 512