Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите

Подсистема
Методолог
Телефон
Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите
 
 
- промишленост
Аделина Балабанова
02/ 9857 135
Мая Божилова
02/ 9857 157
- строителство
Емилия Алтънова
02/ 9857 175
Аделина Лозанова-Терезова
02/ 9857 454
- търговия
Мариана Кръстева
02/ 9857 174
Надежда Тодорова
02/ 9857 171
- услуги
Стела Стайкова
02/ 9857 137