Премини към основното съдържание

Европейска статистическа система

Съгласно Регламент 223/2009 за европейската статистика, Европейската статистическа система (ЕСС) e партньорство между статистическия орган на Общността (Евростат) и националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи, отговарящи във всяка държава членка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.
Националният статистически институт на Р България е неделима част от ЕСС и е националният статистически орган, който носи отговорност за координирането на всички дейности на национално равнище за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика и действа като звено за контакт с Комисията ( Евростат) по статистически въпроси.
В рамките на Европейската статистическа система /ЕСС/ НСИ поддържа тесен контакт със Статистическата служба на Европейския съюз /Евростат/ и с партньорските институции в държавите членки.
 
 
 
Национални статистически институти в ЕСС