Дейност на нефинансовите предприятия

Дейност на нефинансовите предприятия

 
Отдели "Статистически изследвания"
Експерт
Телефон
Имейл адрес
За фирми от сектор
21
СОФИЯ ГРАД
Златина Симова
02/9857 571
Промишленост
 
 
Надя Сергиева
02/9857 479
Строителство
 
 
Силвия Павлова
02/9857 413
Търговия и ресторантьорство
 
 
Надя Сергиева
02/9857 479
Транспорт, складиране и пощи; Далекосъобщения; Туристическа агентска и операторска дейност
 
 
Галина Боянова
02/9857 501
Операции с недвижими имоти
 
 
Грета Минкова
02/9857 451
Всички други дейности в областта на услугите
 
 
Маргарита Йотова
02/9857 445
 
 
 
 
 
 
 
Отдели "Статистически изследвания"
Експерт
Телефон
Имейл адрес
 
1
БЛАГОЕВГРАД
Гергана Йочева
073/889 6523
 
 
 
Катя Василева
073/889 6533
 
 
 
Пенка Спасова
073/889 6525
 
2
БУРГАС
Дарина Александрова
056/851 928
 
 
 
Дечка Славчева
056/851 941
 
 
 
Женета Русинова
056/851 927
 
 
 
Медиха Карагьозова
056/851 926
 
 
 
Атанаска Кръстева
056/851 942
 
 
 
Илияна Стоянова
056/851 922
 
 
 
Жана Недева
056/851 939
 
 
 
Кармен Димитрова
056/851 923
 
 
 
Дияна Горанова- Шидерова
056/851 937
 
 
 
Йорданка Бинева
056/851 932
 
3
ВАРНА
Ивелина Хараламбиева
052/575 218
 
 
 
Валя Савова-Маймарова
052/575 219
 
 
 
 
Боряна Гаргова
052/575 240
 
 
 
 
Цветелина Петкова
052/575 258
 
 
4
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Светлана Братоева
062/614 522
 
 
 
Мая Блажева
062/614 520
 
 
 
 
Атанаска Добрева
062/614 532
 
 
 
 
Йонка Кабадаева
062/614 534
 
 
 
 
Кристина Бейска
062/614 521
 
 
 
 
Георгия Илиева
062/614 519
 
 
 
 
Ивайло Милонов
062/614 527
 
 
 
 
Даниела Дончева
062/614 515
 
 
 
 
Таня Денчева
062/614 528
 
 
 
 
Николай Николов
062/614 525
 
 
5
ВИДИН
Васил Томов
094/609 264
 
 
 
Светла Симеонова
094/609 269
 
 
 
Таня Йорданова
094/609 271
 
6
ВРАЦА
Петя Маринова
092/668 666
 
 
 
Ралица Спасова
092/668 683
 
 
 
Маргарита Сидоренко
092/668 673
 
 
 
Златка Вутова
092/668 667
 
7
ГАБРОВО
Даринка Радкова
066/819 724
 
 
 
Йоанна Коцева
066/819 729
 
 
 
Ивета Иванова
066/819 733
 
 
 
Марияна Спасова
066/819 735
 
 
 
Марияна Драганова
066/819 737
 
 
 
Радка Петрова
066/819 723
 
 
 
Силвана Стоянова
066/819746
 
8
КЪРДЖАЛИ
Илияна Баръмова
0361/670 36
 
 
 
Славяна Костурска
0361/670 43
 
 
 
 
Жана Стоянова
0361/670 55
 
 
 
 
Филка Стефанова
0361/670 54
 
 
9
КЮСТЕНДИЛ
Роза Ризова
078/559 647
 
 
 
Гергана Христова
078/559 663
 
 
 
 
Ивелина Тамакярска
078/559 660
 
 
 
 
Слави Кашкин
078/559 650
 
 
10
ЛОВЕЧ
Станислав Савчев
068/686 065
 
 
 
Светла Райнова
068/686 070
 
 
 
Николай Найденов
068/686 080
 
 
 
Даниела Цветкова
068/686 066
 
11
МОНТАНА
Маргарита Езекиева
096/391 828
 
 
 
Капка Петрова
096/391 825
 
 
12
ПАЗАРДЖИК
Деян Георгиев
034/402 719
 
13
ПЕРНИК
Цветелина Евтимова
076/688 675
 
 
 
Рая Стоева
076/688 666
 
14
ПЛЕВЕН
Емилия Тодорова
064/890 416
 
 
 
Калина Янкова
064/890 423
 
 
 
Петя Николова-Георгиева
064/890 421
 
 
 
Теодора Ранкова
064/890 419
 
15
ПЛОВДИВ
Живко Курсов
032/658 720
 
 
 
Ирена Данова-Чойнева
032/658 738
 
 
 
Николета Малинова
032/658 717
 
16
РАЗГРАД
Гергана Костова
084/616 130
 
 
 
Петя Петрова
084/616 120
 
 
 
 
Радостина Петкова
084/616 115
 
 
17
РУСЕ
Наталия Йозова Георгиева
082/811 422
 
 
 
Галина Петрова Лазарова
082/811 424
 
 
 
Росица Стоянова Гецова
082/811 423
 
 
 
Ивелина Петкова Калчева
082/811 436
 
 
 
Десислава Сандева-Илиева
082/811 437
 
 
 
Янка Петрова Богословова
082/811 421
 
 
 
Владислав Динков Кръстев
082/811 431
 
18
СИЛИСТРА
Ивелина Георгиева
086/818 321
 
 
 
Николай Йорданов
086/818 320
 
 
 
Добромира Йовчева
086/818 319
 
19
СЛИВЕН
Мая  Христова Петрова
044/613 415
 
 
 
Светлана Димитрова Манолова
044/613 414
 
 
 
 
Радка Иванова Влайкова
044/613 425
 
 
 
 
Ирена Илиева Добрева
044/613 424
 
 
 
 
Диана Пирдопска-Петрова
044/613 422
 
 
 
 
Радостина Михайлова Митева
044/613 430
 
 
20
СМОЛЯН
Димка Дариткова
0301/674 14
 
 
 
Бинка Молова
0301/674 27
 
 
 
 
Галина Чакърова
0301/674 15
 
 
 
 
Малинка Сиракова
0301/674 36
 
 
 
 
Марияна Якимова
0301/674 35
 
 
 
 
Магда Грамадарова
0301/674 30
 
 
22
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Цветанка Попова
02/9857 636
 
 
 
Евгения Тепешанова
02/9857 214
 
 
 
Катя Цонева
02/9857 186
 
 
 
Силвия Венкова
02/9857 227
 
 
 
Василка Петрова
02/9857 235
 
23
СТАРА ЗАГОРА
Тоня Василева
042/619 414
 
 
 
Калина Бакърджиева
042/619 415
 
 
 
Светла Илиева
042/619 421
 
 
 
Петя Петкова
042/619 426
 
 
 
Нели Петрова
042/619 420
 
    Петър Петров 042/619 425 [email protected]  
    Тонка Шишкова 042/619 424 [email protected]  
    Милена Желева 042/619 429 [email protected]  
 
 
Нина Акбашева
042/619 427
 
    Милена Савова 042/619 426 [email protected]  
    Мими Динева 042/619 433 [email protected]  
    Даниела Трендафилова 042/619 423 [email protected]  
    Христислава Димитрова 042/619 419 [email protected]  
    Ивелина Недева 042/619 436 [email protected]  
24
ДОБРИЧ
Марияна Вълчева
058/655 313
 
 
 
Антоанета Харизанова
058/655 328
 
 
 
Жени Вълчева
058/655 314
 
25
ТЪРГОВИЩЕ
Людмила Милева
0601/694 30
 
 
 
Диян Дянков
0601/694 31
 
 
 
 
Марияна Терзиева
0601/694 25
 
 
26
ХАСКОВО
Николина Делчева
038/608 851
 
 
 
Тонка Тончева
038/608 853
 
 
 
Светла Велева
038/608 888
 
27
ШУМЕН
Светла Кръстева
054/850 617
 
 
 
Елена Стоянова
054/850 631
 
 
 
 
Росица Стоймерова
054/850 635
 
 
28
ЯМБОЛ
Генка Панкова
046/686 320
 
 
 
Емилия Петрова
046/686 324
 
 
 
Ралица Танева
046/686 332
 
 
 
Ваня Лазарова
046/686 316