Производство на електрическа и топлинна енергия и мощност на комбинирани съоръжения