Публикации

вторник, 14 юни 2005 - 15:44
Териториално старистическо бюро - гр. Кърджали, представя на вниманието на потребителите на статистическа информация новото си електронно издание "Статистически сборник, 1999 - 2003" на CD.
Изданието съдържа данни, характеризиращи демографското, икономическото и социалното развитие на област Кърджали за периода 1999 - 2003 г., а където е възможно - за периода 1999 - 2004 година.
петък, 1 април 2005 - 15:33
Статистически сборник област София - 2004
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - София, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новото си издание "Статистически сборник oбласт София - 2004".
Сборникът съдържа данни за демографското, икономическото и социалното развитие на областта. В основната си част данните се отнасят за периода 1999 - 2003 г.
Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
вторник, 25 януари 2005 - 13:44
Статистически сборник на област Пловдив 1998-2002
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Пловдив, предлагат на потребителите на статистическа информация регионалната публикация "Статистически сборник на област Пловдив 1998 - 2002" - печатно и електронно издание. Изданието е предназначено за всички, които проявяват интерес към демографското, социалното и икономическото развитие на региона през периода от 1998 до 2002 година.
Публикацията е оформена в две части.
петък, 7 януари 2005 - 14:38
Териториално статистическо бюро - гр. Ловеч, предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация регионалното електронно издание "Ловеч - 2004".
Публикацията съдържа данни за демографското, икономическото и социалното развитие на Ловешка област за периода 1998 - 2002 г. Данните са агрегирани на ниво област, община, по икономически сектори и отраслови групировки и по форма на собственост.
понеделник, 28 юни 2004 - 14:36
Статистически сборник на област Благоевград 2002
Публикуваните данни са за област Благоевград, която след последното административно-териториално деление на страната към 5.01.1999 г. включва общините: Банско, Белица, Благоевгрaд, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
понеделник, 17 май 2004 - 14:12
Статистически сборник на област Сливен 1996 - 2001
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация регионалното печатно издание "Статистически сборник на област Сливен 1996 - 2001", което предстои да излeзe и на технически носител - CD.
Публикацията съдържа актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Сливен за периода 1996 - 2001 година.
вторник, 13 януари 2004 - 00:00
Автори: Албена Данчева (Национален статистически институт, България)
Руи Еванджелиста (Национален статистически институт, Португалия)
Страници: 30
Забележка: Материалът е наличен само на английски език.

Резюме

Страници