Публикации

понеделник, 14 януари 2008 - 14:30
Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба електронната версия на публикацията "Класификация на областите на образование и обучение 2008" (КОО 2008). Тя има за цел да класифицира образователните програми по области на образование и обучение.
сряда, 24 октомври 2007 - 13:49
Каталог 2008
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители новия "Каталог на статистическите издания - 2008".
понеделник, 11 декември 2006 - 11:07
Статистически сборник на област Смолян - 2005
Националният статистически институт предоставя на вниманието на потребителите на статистическа информация публикацията "Статистически сборник на област Смолян - 2005". В нея е представена актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на областта и включените в нея общини през периода 2000 -2004 г.
понеделник, 6 ноември 2006 - 13:49
Каталог 2007
Националният статистически институт има удоволствието да представи на вниманието на своите потребители новия "Каталог на статистическите издания - 2007".
понеделник, 5 юни 2006 - 00:00
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Враца, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация "Статистически сборник Враца 2005".
Източници на информацията са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

Страници