Публикации

сряда, 30 януари 2008 - 13:55
Класификация на икономическите дейности 2008 (КИД - 2008)
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба електронната публикация "Класификация на икономическите дейности 2008", утвърдена с краткото наименование КИД-2008, а за международно използване - NACE.BG-2008.
КИД-2008 е българската версия на общия за държавите - членки на ЕС, ревизиран класификационен стандарт NACE, Rev. 2.
вторник, 22 януари 2008 - 12:06
Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба печатната публикация "Продължаващо професионално обучение в предприятията през 2005 година".
В публикацията са представени основните резултати от проведеното през 2006 г. анкетно изследване на организираното от предприятията през 2005 г. професионално обучение (първоначално и продължаващо) за заетите в тях лица.
Публикацията включва четири части:
понеделник, 14 януари 2008 - 14:30
Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба електронната версия на публикацията "Класификация на областите на образование и обучение 2008" (КОО 2008). Тя има за цел да класифицира образователните програми по области на образование и обучение.
сряда, 24 октомври 2007 - 13:49
Каталог 2008
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители новия "Каталог на статистическите издания - 2008".
понеделник, 11 декември 2006 - 11:07
Статистически сборник на област Смолян - 2005
Националният статистически институт предоставя на вниманието на потребителите на статистическа информация публикацията "Статистически сборник на област Смолян - 2005". В нея е представена актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на областта и включените в нея общини през периода 2000 -2004 г.
понеделник, 6 ноември 2006 - 13:49
Каталог 2007
Националният статистически институт има удоволствието да представи на вниманието на своите потребители новия "Каталог на статистическите издания - 2007".

Страници