Публикации

сряда, 23 юли 2008 - 00:00
Население 2007
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) публикация "Население 2007". Изданието съдържа информация за демографското състояние в Република България през 2007 година. Публикувани са данни за броя на населението по пол и възраст и за неговото естествено и механично движение.
В публикацията са включени данни за броя на населението към края на годината и за средногодишното население през съответната година.
петък, 18 юли 2008 - 15:12
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на Териториално статистическо бюро - гр. Габрово, "Статистически сборник на област Габрово 2007" на български език. В него е включена информация за периода 2000 - 2006 г.
петък, 18 юли 2008 - 00:00
Националният статистически институт информира потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е на разположение годишната електронна публикация "Жилищен фонд 2007".
Публикацията съдържа информация за жилищните сгради и жилищата в страната към 31.12.2007 година. Данните са получени на основата на резултатите от преброяването на жилищния фонд към 1.03.2001 г., като са добавени данните за новопостроения жилищен фонд и са извадени данните за разрушения жилищен фонд в периода 1.03.2001 - 31.12.2007 година.
понеделник, 7 юли 2008 - 15:29
Националният статистически институт информира потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение годишната електронна публикация "Пътнотранспортни произшествия в Република България 2007", съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2007 г., разпределени по:
- области и общини;
- вид на произшествията;
понеделник, 30 юни 2008 - 00:00
Районите и областите в България 2002 - 2006
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба публикацията "Районите и областите в Република България 2002 - 2006".
петък, 27 юни 2008 - 13:49
Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.
сряда, 21 май 2008 - 16:43
Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)
Националният статистически институт съобщава на потребителите, че вече е в продажба публикацията "Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)". Изданието е българска версия на Европейската номенклатура на промишлената продукция (PRODPROM List 2008) и е задължителна за използване при изследването на промишлената продукция. Номенклатурата влиза в сила от 1 януари 2008 година.
Публикацията съдържа:
- Заповед на председателя на Националния статистически институт

Страници