Публикации

понеделник, 8 декември 2008 - 13:39
Основни макроикономически показатели 2007
вторник, 2 декември 2008 - 14:26
Класификацията е национална версия на Стандартната международна търговска класификация, Ревизия 4 (SITC, Rev. 4), разработена от Статистическата служба на ООН. Стандартната външнотърговска класификация се използва за целите на външнотърговската статистика.
Изданието включва въведение, структура и кодова таблица на преход, съдържаща се в структурата на класификацията към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (HS).
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на eлектронен носител (CD).
сряда, 12 ноември 2008 - 16:55
Население и демографски процеси 2007
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че излезе от печат годишната публикация “Население и демографски процеси 2007”.
Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2007 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.
петък, 7 ноември 2008 - 00:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 2/2008 г. на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 
вторник, 28 октомври 2008 - 12:02
Каталог 2009
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители "Каталог на статистическите издания - 2009".
понеделник, 20 октомври 2008 - 15:18
Устойчиво развитие на България 2007
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата годишна публикация “Устойчиво развитие на България 2007”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Социално-икономическо развитие
• Устойчиво потребление и производство
• Социално включване
• Демографски промени
• Обществено здраве
понеделник, 1 септември 2008 - 19:11
Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
вторник, 19 август 2008 - 16:25
 
вторник, 12 август 2008 - 17:00
Списание "Статистика", бр. 1/2008 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат брой 1 за 2008 г. на списание "Статистика". В него са включени следните статии:
Статистиката - наука за проектиране, организиране и провеждане на изследвания на масови явления – автори: проф. В. Цонев и проф. Ив. Съйкова, доктор на икономическите науки.
петък, 25 юли 2008 - 00:00
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба брой 1/2008 г. на тримесечното електронно издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
 

Страници