Премини към основното съдържание

Наблюдение на работната сила

Публикувано на: 02.06.2009 - 00:00
Наблюдението на работната сила е най-голямото регулярно извадково статистическо изследване на домакинствата, провеждано в страната. То осигурява информация за икономическата активност на населението - заетостта и безработицата, в съответствие с международно приетите концепции и дефиниции. На базата на данните от наблюдението се изчисляват едни от най-важните показатели за икономическото и социалното развитие на страната - коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица. Информацията от наблюдението се използва от широк кръг потребители - правителството, синдикатите, бизнеса, научни организации и институти, редица международни организации, както и от отделните граждани. Поради интереса към статистическото изследване на работната сила, както и с оглед да се мотивират домакинствата, определени за участие в изследването, Националният статистически институт подготви брошурата "Наблюдение на работната сила".
Изданието предлага популярно описание на методологията на наблюдението на работната сила - определянето на извадката и начина на събиране на данните, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и разпространението на информацията.
 
Проявяващите интерес към тази форма на популяризиране на статистическата информация могат да получат брошурата безплатно в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Приемната на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
За по-подробна информация:
НСИ, отдел "Публикации"
Ниска сграда, 5 етаж, стая 500
ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038
тел. (02) 9857 142
 
Статистическа област