Индекс на разходите на работодателите за труд за второто тримесечие на 2013 година

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2013 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.4% спрямо второто тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: