Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2013 година

През второто тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица е 12.9%, или с 0.6 процентни пункта по-висок в сравнение със същото тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: