Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2013 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2013 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.7% спрямо първото тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: