Преход от работа към пенсиониране - основни резултати от допълнителния модул към наблюдението на работната сила през 2012 година

Според резултатите от проведеното от НСИ изследване през 2012 г. 46.1% от лицата на възраст 50 - 69 навършени години (работили след навършването на 50-годишна възраст) получават някакъв вид пенсия. От тях 11.7% продължават да работят основно поради финансови причини.

Прессъобщение: 
Статистическа област: