Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2013 година

Публикувано на: 15.05.2013 - 11:00

През първото тримесечие на 2013 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 57.7%, или с 0.8 процентни пункта над равнището, регистрирано през първото тримесечие на 2012 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 0.9 процентни пункта и през първото тримесечие на 2013 г. достига 13.8%.

Прессъобщение
Статистическа област