Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Публикувано на: 15.03.2013 - 11:00

През 2012 г. коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 58.8%, или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с 2011 година. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 1.0 процентни пункта и достига 12.3%.

Прессъобщение
Статистическа област