Индекс на разходите на работодателите за труд за третото тримесечие на 2012 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2012 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.9% спрямо третото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: