Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 21.11.2012 - 11:00

През третото тримесечие на 2012 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години e 60.6% (с 0.8 процентни пункта е по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2011 г.). За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 1.3 процентни пункта и достига 11.5%.

Прессъобщение
Статистическа област