Наети лица и средна работна заплата през третото тримесечие на 2012 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2012 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2012 г. и достигат 2.13 милиона. През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата намалява с 0.5% до 754 лв. спрямо второто тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: