Наблюдение на работната сила, трето тримесечие на 2012 година (предварителни данни)

НСИ публикува предварителни резултати за икономическата активност на населението от Наблюдението на работната сила за третото тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: