Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 21.08.2012 - 11:00

През второто тримесечие на 2012 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години e 58.3% (с 0.2 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2011 година). За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 пункта и достига 12.3%.

Прессъобщение
Статистическа област