Наети лица и средна работна заплата през второто тримесечие на 2012 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2012 г. се увеличават с 2.3% спрямо края на март 2012 г. и достигат 2.15 милиона. През второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата се увеличава с 3.7% спрямо първото тримесечие на 2012 г. и достига 758 лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: