Индекс на разходите на работодателите за труд за първото тримесечие на 2012 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2012 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.2% спрямо първото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: