Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2012 година

Публикувано на: 22.05.2012 - 11:00

През първото тримесечие на 2012 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 56.9%, или с 0.3 процентни пункта под равнището, регистрирано през първото тримесечие на 2011 година. Коефициентът на безработица е 12.9%, или с 0.7 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област