Премини към основното съдържание

Заетост на хората с трайни здравословни проблеми и затруднения при извършване на ежедневни дейности, 2011 г.

Публикувано на: 15.05.2012 - 11:00

Според резултатите от проведеното през 2011 г. изследване 878.3 хил., или 18.2% от лицата на възраст 15 - 64 навършени години имат поне един траен здравословен проблем или заболяване, а 483.3 хил., или 10.0% - поне едно трайно затруднение при извършване на ежедневни дейности. Поради наличието на тези проблеми 268.7 хил. от лицата на 15 - 64 навършени години имат ограничение в продължителността на работното време, 353.8 хил. - във вида на работата, която могат да извършват, и 174.7 хил. - във възможността за придвижване до и от мястото на работа.

Прессъобщение
Статистическа област