Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2012 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2012 г. намаляват с 1.3% спрямо края на декември 2011 г. и достигат 2.10 милиона. През първото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата се увеличава с 0.6% и достига 731 лв. спрямо четвъртото тримесечие на 2011 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: