Предварителни резултати от Наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2012 година

НСИ публикува предварителни резултати за икономическата активност на населението от Наблюдението на работната сила за първото тримесечие на 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: