Премини към основното съдържание

Индекс на разходите на работодателите за труд за четвърто тримесечие на 2011 година

Публикувано на: 19.03.2012 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през четвърто тримесечие на 2011 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.7 % спрямо четвърто тримесечие на 2010 година.

Прессъобщение
Статистическа област